SLOVO ÚVODEM

„Neratovicko – komunitně znamená společně“ je projekt který si klade za cíl popsat potřeby občanů, zmapovat situaci v oblasti sociálních služeb a vytvořit takto poklady pro střednědobý plán sociálních služeb na roky 2013/2017. V průběhu roku 2011 a 2012 byla v rámci projektu provedena řada odborných analýz a uspořádáno přibližně 20 veřejných setkání, zaměřených na různé životní situace, ve kterých lidé potřebují radu či pomoc. Z těchto setkání a odborných dokumentů vzešla řada podnětů, sloužících jako podklady pro zmiňovaný plán rozvoje sociálních služeb.

Jedním z výstupů celého projektu je tištěný katalog a též webový portál poskytovatelů sociální a návazných služeb v Neratovicích a okolí. Při jejich tvorbě jsme byli vedeni snahou přehledně vysvětlit, kam se lze v těžkých životních situacích obrátit s žádostí o radu či pomoc. Sociální služby a služby blízké službám sociálním (či též návazné služby) na webových stránkách uváděné, byly vybírány především tak, aby byly pokud možno co nejblíže od našeho města a spádových obcí a byly dostupné dopravně. Velký zřetel byl kladen na to, aby si člověk, hledající pomoc, mohl sám najít správnou službu, která je schopná jej podpořit, poskytnout radu či konkrétní pomoc.

Hlavní výhodou webového portálu je snadná orientace a možnost nenáročného vyhledávání. Na rozdíl od tištěné verze také častěji aktualizované informace. Informace je možné vyhledat ve sloupci na levé straně třemi způsoby:

1. pomocí tzv. „modelových situací“ - naleznete základní rady kam a jak se obrátit pro radu či pomoc.

2. pomocí tzv. „katalogu sociálních služeb“ - uspořádaného do stromového systému od nejobecnějšího po nejkonkrétnější - naleznete “vizitky”, vždy hned několika, pro Vaši situaci nejvíce příhodných, služeb.

3. pomocí tzv. “městských služeb” - naleznete informace o vybraných službách, poskytovaných městem, a s těmito službami související aktuality

Přejeme Vám mnoho úspěchů při hledání odpovídajících služeb a mnoho zdaru při řešení obtížných životních situacích, kvůli kterým jste nuceni využívat tohoto katalogu.